Kvalita ve výrobním procesu

Školíme od vás všech požadované praktické znalosti v oblasti výrobní kvality. Školení je záměrně cíleno do nejnižších struktur organizací tam, kde kvalita přímo vzniká a kde se dá nejvíce ovlivnit, tzn. pozice mistrů, vedoucích týmů, vedoucích směn, kontrolorů výrobní kvality a operátorů.

 

Rozsah školení:

Analýza (příprava podkladů dle požadavků zákazníka) + 9 modulů v délce trvání 1 den každý modul,

Každý modul dle obsahu níže je rozdělen na dvě části:

 • 1-2 hodiny výklad teorie + praktické workshopy
 • 2-3 hodiny praktická prezentace s přihlédnutím ke specifikům daného provozu

Cíle školení:

Cílem semináře je seznámit účastníky se základy systémů řízení organizace, plánováním kvality, nástroji řízení kvality, metodami řešení problémů ve výrobě, základy metrologie atd.

Samotný výklad teorie je zaměřen s co největším důrazem na pochopení „základních“ principů fungování jednotlivých nástrojů kvality bez použití „složité teorie“ a velkého množství příruček.

Cílová skupina:

Určeno pro mistry, vedoucí týmů, vedoucí směn, kontrolory výrobní kvality. Je záměrně cíleno do nejnižších struktur organizací, tam, kde kvalita přímo vzniká a kde se dá nejvíce ovlivnit.

Obsah:

Modul č.1 – Systémy managementu kvality (IATF 16949:2016)

 • Procesy, procesní diagramy, procesní mapy
 • Výklad jednotlivých kapitol normy
 • Délka trvání 1,5 dne (z praktických zkušeností)

Modul č.2 – Systémy managementu EMS (ČSN EN ISO 14001 a OHSAS – ČSN 18001).

 • Pojmy, názvosloví
 • Výklad jednotlivých kapitol normy

Modul č.3 – Metrologie 

 • Definice, systémy měření, podmínky pro použití měřidel, kategorizace měřidel
 • Povinnosti uživatelů měřidel, kalibrace, ověření, konfirmace, opakovatelnost, reprodukovatelnost
 • MSA

 Modul č.4 – Nástroje řízení kvality – 1. část

 • Nástroje řízení kvality obecně, vývojové diagramy (princip, symbolika) + WS
 • Grafy, histogram + WS
 • Diagram příčin a následků, Ishikawa, 5W + WS

Modul č.5 – Nástroje řízení kvality – 2. část

 • Paretův diagram + WS
 • Korelační a regulační diagram
 • Cp, Cpk, SPC

Modul č.6 – Metodika řešení problémů G8D (výklad jednotlivých kroků) + WS

 • Vytvoření týmu, popis problému, dočasná opatření k zamezení škod
 • Definice a ověření základní příčiny problému – (metodiky - Ishikawa, 5x proč atd.)
 • Výběr a ověření trvalého opatření, zavedení trvalých nápravných opatření

Modul č.7 – FMEA  + WS

 • Význam FMEA, druhy FMEA, historie FMEA
 • Výklad principu tvorby FMEA
 • RPN, požadavky zákazníků, nápravná a preventivní opatření

Modul č.8 – Interní audity (Systém, proces, produkt) + WS

 • Základní pojmy, význam, druhy a tipy auditů, proces  auditování a vyhodnocení auditu
 • Kvalifikace a kompetence auditorů
 • Audit systému managementu, procesu, výrobku

 Modul č.9 – Plánování kvality produktu (APQP)

 • Výklad jednotlivých fází APQP
 • Požadované vstupy do jednotlivých fází APQP
 • Výstupy z jednotlivých fází

V každém modulu necháme účastníkům prostor na diskuzi, výměnu tipů a zkušeností.

Doba trvání:

Kompletní školení má trvání 9 dnů + 1 den analýza (v ceně kurzu)

Forma školení:

Open / Inhouse

Cena školení:

Pro kalkulaci školení nám napište, nabídku Vám rádi zpracujeme na míru.

 


Dle počtu účastníků školení OPEN realizujeme v Bedřichově, Liberci nebo Praze.

Rezervace semináře

Working...