Interim management

Potřebujete pracovníka do týmu, odborníka, IHNED? Máte nedostatečné kapacity, onemocněl nebo náhle ukončil pracovní poměr někdo z vašeho týmu? Potřebujete posílit tým pouze na přechodné období? Například při stěhování výroby, náběhů nových projektů, navýšených požadavků ze strany zákazníka, navýšení výrobní kapacity, při eskalaci…?

Řešením je interim management.

Interim management je moderní trend v případě řešení okamžité personální potřeby. Interim manažer je osoba, která nastoupí do dané firmy s konkrétními úkoly, a tak se na přesně definovaný čas stává výkonným článkem této firmy. Oproti poradenství máte v případě interim pozice k dispozici odborníka, který se okamžitě stává plnohodnotným členem vašeho týmu, ihned začne pracovat na předem stanovených cílech, a to po jasně stanovenou délku interim projektu (obvykle od 3 do 9 měsíců). Díky tomu máte nezávislého odborníka a máte tak přímý vliv na výsledek. 

Základní předpoklad úspěchu je znalost poptávané problematiky a nástup IHNED.

Disponujeme týmem odborníků v různých oborech průmyslu (kvalita, logistika, výroba, technologie, projektový management, lidské zdroje, finance,...) se zkušenostmi v široké škále komodit (plasty, kovy, svařované díly, světelná technika, kůže, textilie, atd.) a na různých úrovních řízení – od specialistů po manažery.

Jsme jednou z mála firem, která má dlouholeté praktické zkušenosti s interim managementem.

Příklady realizovaných interimových projektů naleznete zde.

Chcete se stát interim managerem?

Kontaktujte nás nebo se podívejte na volné interim pozice.

Přínosy, které oceníte

Rychlost reakce

Potřebujete realizovat určitý projekt urgentně? Projekt jsme schopni spustit v horizontu dnů.

Zajistíme Vám odborníka, který se může do projektu zapojit již v řádu dnů. Váš projekt nebude mít žádné dlouhé prodlevy, nebudete stát na místě.

Odbornost

Jsme specialisté na interim management a poradenství.

Již přes 10 let spolupracujeme se zkušenými odborníky v rámci automobilového průmyslu v celé České republice i po světě. Zde se můžete podívat na příklady realizovaných projektů.

Rychlé dosažení stanovených cílů

Při startu projektu jsou definovány cíle, na kterých náš konzultant začně okamžitě pracovat a  jejichž splnění je jeho hlavním posláním.

Flexibilní doba trvání projektu

Délka trvání projektu je flexibilně určena zákaznickými požadavky. Při náběhu je stanovené délka a případná opce na prodloužení projektu.

Řešení krizových situací

Pomůžeme Vám z krize ven! Dostane-li se Vaše firma do nějaké krizové situace, náš manažer ji pomůže rychle vyřešit. Nebojte se obrátit na odborníky, kteří Vám svými zkušenostmi pomohou otevřít dveře a najít tu správnou cestu.

Reference

Working...