Logistika

V rámci logistického poradenství zpracujeme analýzu celého dodavatelsko-odběratelského řetězce včetně interní logistiky výrobních podniků, připravíme návrhy řešení zlepšení jednotlivých logistických procesů a pomůžeme s implementací vybraného řešení.

 

Posoudíme logistiku jako celek a vydefinujeme opatření v klíčových oblastech

Skladování a zásoby

Výše zásob je jedním z klíčových ukazatelů každého výrobního podniku. Zásoby vážou jak finanční prostředky, tak i skladové plochy. Identifikací ABC položek a změnou MRP parametrů jednotlivých položek, jako je výše bezpečnostní zásoby, strategie plánování, minimální objednací/plánovací velikosti dávek a jejich frekvence, jsem schopni dosáhnout snížení zásob, tedy vázaného kapitálu a skladových ploch a vratných obalů.

Vstupní logistika 

Stavbou efektivní struktury přeprav od dodavatelů optimalizujeme náklady na vstupní přepravu. Mimo to zohledníme synergie v dopravách, celkové denní objemy přijímaných zásilek tak, aby se rovnoměrně rozložily objemy v průběhu týdne a zefektivnil se tím proces příjmu a požadavky na skladové plochy. Zrevidujeme dodací podmínky (FCA vs. DAP/DDP) v návaznosti na celkové náklady pořízení vstupního materiálu.

Interní logistika

Interní logistické procesy spojené manipulací na sebe většinou vážou manuální práci, která je v posledních letech díky rostoucím mzdám čím dál tím dražší a české výrobní podniky tím ztrácejí svou konkurenceschopnost. S ohledem na optimální manipulační trasy a po nich přepravované objemy jsme schopni navrhnout hrubý layout výrobních ploch a skladů a tím zeštíhlit interní manipulaci s úsporou logistického personálu a nákladů na manipulační techniku. 

 

Návrhem mikrolayoutu výrobních linek jsem schopni dosáhnout úspor přímých zaměstnanců i výrobních ploch.

Systémové nastavení (SAP)

Jenom se správným nastavením ERP systému (SAP) lze efektivně ve výrobních podnicích řídit logistické a výrobní procesy. V oblasti SAP R/3 nabízíme rozbory a nastavení MRP parametrů pro nakupované i vyráběné díly, nastavení odbytové části SAP s cílem standardizací zefektivnit administrativu a zprůhlednit materiálovou evidenci. K tomu jsme schopni připravit návrh řešení materiálové evidence v interní logistice pomocí čárových kódů nebo RFID technologie.

Školení

Ve všech výše uvedených oblastech i v celkové provázanosti logistických procesů a jejich vazeb na ostatní podnikové procesy jsme schopni školit Vaše logistické týmy.

Přínosy, které oceníte

Připravíme návrhy řešení zlepšení jednotlivých logistických procesů a pomůžeme s implementací vybraného řešení.

Stavbou efektivní struktury přeprav od dodavatelů optimalizujeme náklady na vstupní přepravu.

Rovnoměrně rozložíme objemy v průběhu týdne a zefektivníme tím proces příjmu a požadavky na skladové plochy.

S ohledem na optimální manipulační trasy a po nich přepravované objemy jsme schopni navrhnout hrubý layout výrobních ploch a skladů a tím zeštíhlit interní manipulaci s úsporou logistického personálu a nákladů na manipulační techniku. 

Analýza celého dodavatelsko-odběratelského řetězce včetně interní logistiky výrobních podniků

Reference

Working...