Nabízené služby v logistice

1.   Zákaznické reklamace - analýza a doporučení k nastavení expedičních procesů k eliminaci reklamací, které jsou spojené

 • s procesem (v podniku nastavený proces umožňuje působit chyby při expedici, které mají vliv na bezchybnou dodávku (množství, záměny)

 • s informačním systémem - zákaznické požadavky nejsou v plné míře přeneseny do informačních systémů a při expedici jsou generovány odchylky od zákaznických požadavků

2.   Nákupní dispozice a jejich mentoring
 • revize procesu nákupních dispozic s ohledem na efektivitu týmu dispozic
 • revize nastavení MRP dat s ohledem na četnost dodávek, dodací podmínky a výběr typu dopravy pro jednotlivé dodavatele.
 • analýza přepravních nákladů na straně inbound logistiky
 • Identifikace potenciálů a doporučení změn, které přinesou snížení nákladů

3.   Obaly a balící předpisy

 • quick kontrola nastavení balení s ohledem na kapacitu základního obalu, návrh na použití jiných standardních obalů s cílem navýšit balné množství ve stejném objemu skladování, manipulace a dopravě a tím docílit snížení nákladů na dopravu
4.   Obaly
 • návrh, koncepty, konstrukce, prototypy, testování, výkresy transportní testy, technické specifikace pro výběrová řízení standardní, speciální konstrukce, více i jednocestné obaly a obalové prostředky (krabice, proklady, rastry…) balící předpisy pro všechny fáze projektu

5.   3D layouty procesů

 • popis stávajícího stavu a zohlednění modifikací a změn na základě aktuálních nebo vyvolaných omezení nastavení procesních standardů online modelování návrhů změn procesů

6.   3D dynamická simulace procesů

 • ověřování záměrů technologických investic, transferů, modifikací naladění procesů k optimálnímu stavu - zásobovací trasy, manipulační technika, nepřímý personál návrhy velikostí skladových zásob a zásobníků kontrola systému řízení a plánování výroby

7.   Lean 6S (5S + Safety)

 • Total 5S - využití času, prostoru a zdrojů během aktuálních rozběhů procesů k praktickým workshopům úklidu, pořádku a standardizaci pracovišť
 • Vypracování VSM s cílem redukce průběžných časů, skladových zásob, materiálových toků a nastavení systému řízení
 • Analýza a vizualizace dat - praktická statistika - podpora nebo školení - pro identifikaci klíčových faktorů, vlivů problematických oblastí procesů (pareto, testování hypotéz, regrese, kontrolní diagramy...)

Přínosy, které oceníte

Připravíme návrhy řešení zlepšení jednotlivých logistických procesů a pomůžeme s implementací vybraného řešení.

Stavbou efektivní struktury přeprav od dodavatelů optimalizujeme náklady na vstupní přepravu.

Rovnoměrně rozložíme objemy v průběhu týdne a zefektivníme tím proces příjmu a požadavky na skladové plochy.

S ohledem na optimální manipulační trasy a po nich přepravované objemy jsme schopni navrhnout hrubý layout výrobních ploch a skladů a tím zeštíhlit interní manipulaci s úsporou logistického personálu a nákladů na manipulační techniku. 

Analýza celého dodavatelsko-odběratelského řetězce včetně interní logistiky výrobních podniků

Kontaktní formulář

Přidat soubor (př. životopis, motivační dopis)

Reference

Working...