Praktický seminář: „VDA2 – Zajišťování kvality před sériovou výrobou – Uvolnění výrobního procesu a produktu (PPF).“ Rozdíly mezi 5.vydáním (2013) a 6. vydáním (2020)

Rozsah semináře:

 • Výklad rozdílových požadavků VDA 2 mezi 5. a 6. vydáním¨
 • Praktický work-shop na vyplnění požadované dokumentace s procesem PPF

​Cíle semináře:

Cílem semináře je seznámit účastníky s požadavky  VDA 2 (6.vydání 2020) a s rozdíly oproti předchozímu 5.vydání (2013) včetně požadavků zákazníků na proces PPF a jeho praktické provedení formou work shopu..

Cílová skupina:

Určeno pro pracovníky odpovědné za proces vzorkování k zákazníkům, dodavatelské kvality, pracovníky kvality v projektech a sériové výrobě..

Obsah:

 • Úvod do problematiky
 • Zásadní změny oproti vydání 2013 vs 2020
 • Strategie přechodu na verzi 2020
 • Rozsah PP, použití PPF
 • Iniciátor postupu PPF včetně inicializační matice
 • Plánování a odsouhlasení postupu PPF
 • Principiální průběh PPF
 • Průběh procesu PPF a předkládaná dokumentace
 • Test výkonnosti procesu
 • Rozhodnutí o uvolnění sériových dodávek zákazníkem
 • Zvláštní postupy
 • Vzorkování variant
 • Vzorkování „malých sérií“
 • Llůta uchovávání
 • Deklarace obsažených látek
 • Rekvalifikační zkoušky
 • Návaznost na standard AIAG – PPAP
 • Požadavky na proces PPF koncernu VW
 • Praktický work shop, kde se naučíme prakticky vyplňovat požadovanou dokumentaci PPF
 • Tipy, zkušenosti, diskuze
 •  

Doba trvání:

 1 den 

Cena OPEN semináře:

6.000,- za jeden den semináře.

Working...